Általános szerződési feltételek

 1. A Pécsi Egyházmegyei Levéltár az e-archivum keretében levéltári anyagot tesz online kutathatóvá. Az aktuálisan online kutatható anyagokról a levéltár honlapja tájékoztat: https://archivum.pecsiegyhazmegye.hu/e-archivum/online-kutathato-anyagok
 2. Az Öt Templom Római Katolikus Gondnokság székhelyének (7621 Pécs, Dóm tér 2.) országa és országkódja: Magyarország (HU).
 3. Az e-archivum fenntartásáért és szolgáltatásáért felelős cég
  Neve: Öt Templom Római Katolikus Gondnokság
  Székhelye: HU-7621 Pécs, Dóm tér 2.
  E-mail címe: archivum@pecs.egyhazmegye.hu
  Adószám: 18743319-1-02
  Bankszámlaszám: 10701214-69673252-51100005
 4. Tudomásul veszem, és elfogadom, hogy az e-archivum céljából kiadott felhasználónév és jelszó, s az így biztosított internetes hozzáférés a levéltár e-archivum szolgáltatásához a regisztrációs adatlapon szereplő névre és határozott időre szól.
 5. Minden felhasználó ún. „egy-felhasználós” jogosultságot kap, amely nem megosztható.
 6. A kutatás joga-lehetősége nem ruházható át, a belépéshez szükséges adatok (felhasználói azonosítók) közzététele vagy átadása további személyek számára szigorúan tilos.
 7. A kutató köteles a felhasználónevét és jelszavát a tőle elvárható legnagyobb biztonsággal kezelni, és gondoskodni arról, hogy az ne legyen mások számára hozzáférhető.
 8. A levéltár jogosult figyelemmel követni az internetes szolgáltató rendszer diagnosztikáját (felhasználói belépések, adatforgalom, IP-címek stb.), s amennyiben felmerül a szabálytalan használat gyanúja, a felhasználó hozzáférését szüneteltetheti, visszaélés esetén vissza is vonhatja, amiről elektronikus levélben tájékoztatja a felhasználót.
 9. Az e-archivum szolgáltatás részeként megjelenő tartalom, digitális képanyag a Pécsi Egyházmegyei Levéltár tulajdonát képezi, és csak annak internetes honlapján-rendszerén keresztül használható.
 10. A tulajdonos engedélye nélkül tilos a vízjellel jelölt digitális képeket másolni, adathordozón rögzíteni, kinyomtatni, továbbadni és bármilyen formában terjeszteni.
 11. Minden szerzői és ehhez fűződő vagyoni jog a Pécsi Egyházmegyei Levéltár tulajdonát képezi azzal, hogy az 1999. évi LXXVI. törvény (a szerzői jogról) 17. §-a szerinti vagyoni jogok kizárólag a szerzői jog jogosultjának külön írásbeli hozzájárulása alapján ruházható át vagy engedhető át annak gyakorlása.
 12. Publikációimban a felhasznált forrásokat a levéltár segédletei (fondjegyzéke) alapján, megfelelő hivatkozással adom meg.
 13. Amennyiben személyiségi jogokat sértő adatokat hoznék nyilvánosságra, az ezzel kapcsolatos büntető- és polgári jogi (anyagi) felelősséget magam vállalom.
 14. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a regisztrációs adatlapon közölt adataim a valóságnak megfelelnek.
 15. Tudomásul veszem, hogy a regisztráció a megfelelő szolgáltatási díj befizetésével és az e-archivum Általános Szerződési Feltételeinek elfogadásával válik érvényessé.
 16. A visszaigazolt regisztráció elektronikus formában, aláírás nélkül is érvényes.
 17. A levéltár biztosítja, hogy a regisztráció során rögzített, a kutatók-felhasználók azonosításához szükséges személyes adatokat csak saját nyilvántartó rendszerén belül célhoz kötötten kezeli. A regisztráció során begyűjtött adatokat tovább nem adja, nyilvántartását védetten őrzi és zártan kezeli.